Olsen-overdrag
Ved innføring av telelinjer i kraft-, transformator-stasjoner eller i områder med farespenninger skal  skille-transformatorer benyttes for å sikre mennesker og utstyr.

I områder utsatt for tordenvær kan også skilletrafoer med fordel benyttes. Skilletrafoene forårsaker galvanisk skille mellom sentral og abonnent. For "vanlig" telefoni har vi utviklet Olsen-overdrag som tar seg av dette problemet.

OLSEN-overdraget består av 2 stk. 1/2europa-kretskort hvor det ene plasseres nær sentralen, det andre ute hos abonnenten.

Vi kan tilby forskjellige montasje alternativer for OLSEN-overdrag fra enkle bokser til komplette skap med kraftforsyning, batteribackup og tilkoblinger.
Under er det en link til en pdf fil med mer innformasjon:

Olsen-overdrag
DRS-475 Abonnentskap
Olsenoverdrag monteringsboks
Olsenoverdrag installasjonsveiledning 6M
DRS-476-48 O-Sentralskap