Koaks
Koaksmatriell og verktøy Tingtec as fører et sortiment av koakskontakter og verktøy.
HF 1,6/5,6 (siemens) og BNC i flere varianter også bøyler med og uten måleuttak.
Verktøy i mange varianter og et utvalg av Corex koaksavisoleringsverktøy.Under er det linker flere PDF filer med mer innformasjon.

HF 1,6/5,6 (siemens)

BNC

Corex