ISDN Filter
ISDN filter DRS-1956 ISDN-FILTER DRS-1956B
Filteret er konstruert for ISDN og telelinjer hvor man er plaget med støy og farespenninger.
DRS-1956 kortslutter og avleder overspenninger og demper radiostøy.

Filteret består av en skilletrafo som er koblet som en drossel, en plastboksen på toppen som inneholder filterkomponenter (kondensatorer og spoler) og gassavledere.

Filteret har strømgjennomgang og videreformidler DC-mating til abonnenten.
OBS! Dette er ikke en tradisjonell skilletrafo !Under er det en link til en PDF fil med med innformasjon.

DRS-1956B
DRS-1956 bruksanvisning Tingtec
DRS-1956 Bruksanvisning Telenor